lasteaed

Teeme selgeks: lasteaed

Täna on õpetajate päev. Pühendan selle blogi esimese postituse vahest kõige alahinnatuma haridusasutuse – lasteaia – spetsialistele. Alahinnatuma ses mõttes, et ikka päris paljud meist ei suuda mõista, et lasteaed on haridusasutus, mitte koht, kuhu oma laps jätta. Muidugi on lasteaedades ka palju muresid, kuid jätame need mõnesse teise postitusse.

Alustame siis algusest: teeme selgeks, kes lasteaias töötavad.

Õpetaja. Jah, ka lasteaias on viimased 20 aastat töötanud õpetajad, mitte kasvatajad. Kahjuks kasutatakse väga palju rühmaõpetajate kohta hoopis sõna kasvataja, seda eriti ka meedias. Kasvatajad on olemas, aga nt laagrites ja õpilaskodudes. Pedagoogilise haridusega inimesed ei ole kasvatajad. Mäletan, et üks lapsevanem väitis mulle, et need inimesed seal rühmas ju ainult valvavad lapsi. Ma ei oska öelda, kust selline arvamus tuleb, aga see pole nii. Õpetaja planeerib ja viib läbi õppe- ja kasvatustööd, jälgib lapse arengut, dokumenteerib, suhtleb lapsevanematega (mis mõnikord on mental chess), märkab lapse eripärasid, teeb koostööd tugispetsialistiga jms. Lisaks aitab last riidesse, koristab ja kui vaja, kasib lapse ka puhtaks (ja seda ka B.A või M.A kraadiga). Õpetaja amet ei ole kerge. Väärtustame õpetajaid, eriti lasteaia õpetajaid rohkem!

Õpetaja abi. Mitte söögitädi või koristaja. Jah, õpetaja abi tööülesannete hulka kuulub ka mainitud ametite tegevus. Õpetaja abi töö sisuks on õpetajat igas tegevuses aidata. Hästi töötav õpetaja-õpetaja abi tandem vallutab mägesid.

Õpetaja assistent. Klassikalise 2-õpetajat-1-õpetaja abi-süsteemi kõrval on viimastel aastatel popiks läinud õpetaja-assistent-õpetaja abi-süsteem. Õpetaja assistent toetab rühmaõpetajat õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja läbiviimisel.

Direktor. Lasteaeda juhib direktor, mitte juhataja. Juba 9 aastat on nii olnud.

Eripedagoog ja logopeed. Õnnelikud on need lasteaiad, kus töötab üks või teine või lausa mõlemad! Eripedagoogide ja logopeedide töö sisu kohta ringleb ka muidugi igasuguseid müüte. Teeme siis selgeks: eripedagoog uurib ja arendab lapse üldoskusi (sh õpioskusi, tunnetustegevust, tähelepanu ja keskendumist) ja kõne arengut, nõustab õpetajat (tegelikult ka juhtkonda) ja vanemat lapse eripärade suhtes. Logopeed uurib ja arendab lapse kõne arengut ja kommunikatsiooni ning nõustab selles vallas vanemaid ja õpetajaid. Töö on huvitav, kuid mõnikord raske ning seda on palju.

Lisaks töötavad lasteaias ka tervishoiutöötaja, muusika- ja liikumisõpetaja, direktori asetäitjad, kokad, koristajad, majahoidjad jt. Nemad on ka tähtsad.

Loodan, et see postitus aitas lugejal paremini mõista, kuidas elu lasteaias käib. Soovin, et oleks rohkem heade kogemuste jagamist ning õpetaja töö väärtustamist.

Head pidupäeva, õpetajad!